2016 Yılı Tahmini Vergi Parametreleri ve AGİ Tutarları
2016 Yılı Tahmini Vergi Parametreleri ve AGİ Tutarları

2016 Yılı Tahmini Vergi Parametreleri ve AGİ Tutarları

2016 Yılı Tahmini Vergi Parametreleri ve AGİ  Tutarları

Gelir vergisi, kümülatif gelir vergisi matrahı dikkate alınarak, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesinde belirtilen ve her yıl yeniden belirlenen dilimler üzerinden kesilir.

2016 yılı gelir vergisi dilimlerinin belirlenmesinde asgari ücretin brüt 1.645,80 TL AGİ dâhilnet 1.300 TL olacağı düşünülerek, hesaplamalar yapılmıştır.

Yine tahmini AGİ tutarlarının belirlenmesinde de asgari ücretin brüt 1.645,80 TL AGİ dâhil net 1.300 TL olacağı düşünülerek, hesaplamalar yapılmıştır.

2016 yılı gelirlerine uygulanacak tahmini gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimleri Vergi oranı
13.700 TL’ye kadar 15%
32.000 TL’nin 13.700 TL’si için 2.055 TL, fazlası 20%
115.000 TL’nin 32.000 TL’si için 5.715 TL, fazlası 27%
115.000 TL’den fazlasının 115.000 TL’si için 28.125 TL, fazlası 35%

2016 Yılı Tahmini Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Durumu AGİ
 Bekâr 123,44
 Evli, Eşin Geliri Olan 123,44
 Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk 142,79
 Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk 161,42
 Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk 186,25
 Evli, Eşin Geliri Olmayan 148,73
 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk 167,62
 Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk 186,25
 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk 211,18

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücret Beyannamesi

Ücret Beyannamesi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, gerçek kişilerin gelirleri, gelir vergisine tabi. Gelir vergisine tabi …