Bütçe Çalışması
Bütçe Çalışması

2016 Bütçe Çalışması İçin Tüyolar

Firma yöneticileri, şirket plan ve stratejilerini belirleyip şirketin yönetimi ve geleceği ile ilgili gerekli kararları verebilmek için şirketlerini bütçe ve gerçekleşen verilerden yola çıkararak elde edilen sonuçları yorumlayıp, yönetime raporlamak sureti ile yönetmek zorundadırlar. Birçok şirkette cari ve gelecek yıl planlaması olmaması, nakit sıkışıklığına sebebiyet vermekte ve şirketi arzu edilmeyen cezalı ve itibarı zedeleyici durumlara düşürdüğü görülmektedir. Şirketlerin ileriyi görebilmeleri ve gelecek planlamasını doğru yapabilmeleri için her yılın başında şirket Bütçe Çalışması yaparak gelecek yılın finansal planlamalarını yapmaları gerekmektedir.

Ülkemizde işveren giderlerinin büyük bir kısmını personel ücret maliyetleri oluşturmakta olduğundan, bütçe planlamalarında ücret giderlerinin projeksiyonunun isabetli yapılması büyük önem arz etmekte, bu nedenle 2016 yılının ücret bütçesini yaparken hesaplamalara nelerin dâhil edileceği ve hangi yasal parametrelerin kullanılacağı merak edilmektedir.

Personel bütçesi çalışmalarında nelere dikkat edilmeli ve hangi kalemler olmalı?

Personel giderleri bütçesi ile ilgili çalışmalar genel olarak yılsonunda gelecek yılın planlaması için yılda bir yapıldığından, çalışmalara nelerin dâhil edileceği ve nasıl bir hesaplama yapılacağı İK departmanlarında sorun olmakta ve gerçekleşen ödeme kalemlerinin bütçeye yansıtılmasının atlanması ile de yapılan bütçede revizelere gidilmekte, ya da bütçe ile gerçekleşen arasında açıklanması gereken büyük sapmaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Nelere dikkat etmeliyiz diye gözden geçirirsek:

• Personel giderleri ile ilgili bütçe hesaplamalarında uygun yasal parametrelerin kullanılması,
• Ücrete ilave olarak yapılan ek ödeme ve sosyal yardımlar,
• Ayni yardımlar,
• İşe alınması planlanan personellere ödenecek ücretler,
• İşten çıkışlarda ödenecek tazminatlar ve olabilecek işe iade ödemeleri.

Yukarıdaki kalemler dikkate alınırsa, bütçe ile gerçekleşen maliyetler arasındaki sapmaların önemli oranda azalması ve tutarlı bir bütçe yapılması sağlanabilir.

2016 yılında geçerli asgari ücret ve işverene maliyeti ne olacak?

Bilindiği üzere 1 Kasım seçimleri öncesinde partilerin asgari ücret ile ilgili çeşitli vaatleri oldu, asgari ücretin 1.300 TL olacağı vaadini veren parti ise seçim sonuçlarında iktidara geldi. Bu süreçte bazı parti yetkilileri asgari ücretin bekâr çalışanlar için bu tutar olacağını, evli ve çocuklu çalışanlar için ilgili tutarın daha fazla olacağını beyana ettiler. Bu beyanatlardan yola çıkıldığında ağırlıklı olarak görüşler net asgari ücretin bekâr için ödenecek AGİ tutarı ile birlikte 1.300 TL olacağı şeklinde birleşti ve neticesinde yapılan hesaplamalara göre bekâr kişinin alacağı AGİ tutarı da 123,43 TL olarak hesaplandı.

2016 yılında brüt asgari ücretin 1.645,75 TL, net asgari ücretin 1.176,56 TL, AGİ dâhil net asgari ücretin ise 1.300 TL, işverene maliyetinin normal çalışan için 1.933,76 TL ve emekli çalışan için de 2.048,96 TL olacağı düşünülmektedir. Normal personelin işveren maliyeti hesaplaması 5510 Sayılı yasadaki işveren priminin %5’lik hazine teşviki uygulanarak yapılmıştır, farklı teşviklerin devreye girmesi ya da ilgili teşvikten yararlanılamaması durumunda maliyet tutarlarında farklılıklar olacaktır.

2016 yılında SGK primine esas kazanç tutarının tavanı ne olacak?

Prime esas kazancın günlük tavan tutarı günlük asgari ücretin 6,5 katı olarak hesaplanmakta, çıkan tutarın 30 ile çarpılması ile de aylık tavan tutarı bulunmaktadır. Buna göre, 2016 yılının ilk altı ayı için prime esas kazanç tutarının 10.697,37 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Not: 2016 tahmini vergi rakamları için 2016 Yılı Tahmini Vergi Parametreleri ve AGİ içeriğimize bakabilirsiniz.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 PEK Matrahı Taban-Tavan Maliyeti

2021 PEK Matrahı Taban-Tavan Maliyeti

2021 yılının bordro parametreleri, her yıl olduğu gibi yeni yıla girmeden açıklandı. İşverenler de maliyet …