Emekli Bir İşçinin, İşsizlik Ödeneğinden Yararlanması

İşsizlik sigortası konusundaki düzenlemeler, 4447 sayılı Yasa ile yapılmaktadır.

Yasal düzenleme gereği; Herhangi bir kurumdan emeklilik hakkını elde etmiş olan çalışanların, emeklilik sonrası çalışmaları, işsizlik sigortası kapsamında yer almamaktadır. Emeklilik hakkını elde ettikten sonra çalışan bir sigortalıdan, işsizlik sigortası primi kesintisi yapılmamaktadır. Bu kapsamdaki çalışmalar, işsizlik sigortası düzenlemeleri içinde yer almadığından, bu durumdaki sigortalının işten ayrılması halinde işsizlik ödeneğinden yararlanması mümkün olamamaktadır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Emeklilik İçin Yeni Yıl Beklenmeli mi?

Emeklilik İçin Yeni Yıl Beklenmeli mi?

Bu içerik emekli olma arifesindekileri çok yakından ilgilendiriyor. Emeklilik Aralık'ta mı yoksa Ocak'ta mı daha karlı?