İstihdam Paketinde Özürlü Çalıştırılması İçin Sağlanan Teşvik

İstihdam paketinde özürlü çalıştırılması için sağlanan teşvik, SSK primlerinin yanında işsizlik sigortası primlerini de kapsamakta mıdır?

İstihdam paketinin getirdiği düzenleme gereği; 01.07.2008 tarihinden itibaren yasal zorunluluklara dayalı olarak çalıştırılan özürlülerin prime esas kazanç alt sınırı dikkate alınarak hesaplanan SSK primlerinin işveren payı hazinece karşılanacaktır.

Düzenleme, 506 sayılı Yasa ile belirlenen primlerin hazinece karşılanmasını içermektedir. İşsizlik sigortası primleri 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile düzenlendiğinden, söz konusu primlerin işveren tarafından ödenmesine devam olunacaktır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 PEK Matrahı Taban-Tavan Maliyeti

2021 PEK Matrahı Taban-Tavan Maliyeti

2021 yılının bordro parametreleri, her yıl olduğu gibi yeni yıla girmeden açıklandı. İşverenler de maliyet …