Özürlü İstihdamındaki Sigorta Prim Teşvikinin Uygulama Esasları

4857 sayılı iş kanununun 30. maddesi uyarınca; işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırmaları halinde %3 oranında özürlüyü durumlarına uygun işlerde istihdam etmekle yükümlüdür. Toplam işçi sayısı için aynı il içinde çalıştırılan işçi sayısı dikkate alınmakta, % 3’ün hesabında yarım ve yukarı kesirler tama yuvarlanmaktadır. İşverenler istihdam etmiş oldukları özürlülerin sigorta primleri konusunda bir takım avantajlara sahiptirler.

Bu kapsamda; yasal zorunluluk nedeni ile istihdam edilen özürlüler için prime esas kazanç alt sınırı dikkate alınarak hesaplanan sigorta priminin işveren payı hazinece karşılanmaktadır.

Zorunlu olunan sayının üstünde veya zorunlu olunmadığı halde istihdam edilen özürlüler için ise söz konusu teşvik, prime esas kazanç alt sınırı üstünden hesaplanan sigorta priminin işveren payının % 50’si hazinece karşalanarak uygulanmaktadır. Bu teşviklerden yararlanmak için İş Kurumuna onaylatılacak şekli kurumca belirlenmiş olan belge ile ilgili SGK müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Özürlü çalışanların durumlarında değişiklik olduğunda, herhangi bir değişiklik olmaması halinde her yılın Ocak ayında söz konusu belgenin kuruma tekrar verilmesi gerekmektedir. Bu uygulama ile sağlanan sigorta prim teşviği, işsizlik sigortası primlerini kapsamamaktadır.

Zorunlu olarak istihdam edilecek özürlü işçi sayısının hesabına yönelik örnekler:

-İşyerindeki toplam işçi sayısı 51 olan işçinin çalıştırması gereken özürlü işçi sayısı kaçtır?

*İstihdamı zorunlu özürlü işçi sayısı toplam işçi sayısı 0,03 ile çarpılarak bulunmaktadır.

Buna göre;

51*0,03=1,53 olduğundan ve yarım ve yukarı kesirler tama yuvarlandığından, bu işyeri için 2 özürlü istihdamı zorunludur.

-İstanbul ili sınırları dahilindeki A işyerinde 54, B işyerinde 95 işçi çalıştıran işveren kaç özürlüyü istihdam etmekle yükümlüdür?

*Toplam işçi sayısının bulunmasında aynı il bazındaki işyerlerinde çalışan işçiler toplanmaktadır.

Buna göre;

54+95*0,03=4,47 olacağından, istihdamı zorunlu özürlü işçi sayısı 4 olacaktır.

-Manisa ilinde 283, Adana ilinde 83 işçi çalıştıran işverenin istihdam etmek zorunda olduğu toplam özürlü işçi sayısı kaçtır?

*Zorunlu özürlü istihdamına ilişkin işçi sayıları il bazında ele alınmaktadır. Farklı illerdeki işçi sayıları ayrı ayrı hesaplamaya tabi tutulacaktır.

Buna göre;

Manisa ili için 283*0,03=8,49 olacağından istihdami zorunlu özürlü işçi sayısı 8,
Adana ili için 83*0,03=2,49 olacağından istihdamı zorunlu özürlü işçi sayısı 2 olacaktır.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

6 puanlık ilave teşvikle ilgili beklenen haber geldi. Teşvikten yararlanma süresi 2021 yıl sonuna kadar uzatıldı.