Kısmi Süreli Çalışmalarda Prim Günü Nasıl Belirlenmektedir?

4857 sayılı İş Kanunu gereğince iş sözleşmeleri kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışma esasına dayalı olarak düzenlenebilmektedir. Böylesi çalışmalarda, çalışma süresi haftalık normal çalışma süresi olan 45 saatin önemli ölçüde altında gerçekleşmektedir. Kısmi süreli veya çağrı üzerina çalışma esası ile çalışan sigortalıların prim günleri, çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Bu kapsamda; ay içinde çalışılan toplam saat sayısı, normal günlük çalışma süresi olan 7,5’e bölünerek prim günü sayısı bulunmaktadır. Bu hesaplamadaki kesirler yukarıya yuvarlanarak prim günü saptanmakta, sigorta bildirimleri bu prim günü sayısı üzerinden yapılmaktadır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi süreli çalışanlar, hangi şartlar ile genel sağlık sigortasından faydalanabilirler?