Yıl Sonunda Çalışanların Net Ücretleri Neden Azalır?

Çalışanların ücretleri dikkate alınarak oluşan gelir vergisi matrahları üzerinden gelir vergisi kesilmektedir. Gelir vergisi kesintisi, yıl içindeki gelirler toplamı dikkate alınarak yapılmaktadır. Ancak; çalışanların gelir vergisi kesintileri aylık olarak yapılmakta ve ödenmektedir. Bu işlem sırasında, çalışanın yıl içinde oluşan gelir vergisi matrahları toplamı (kümülatif gelir vergisi matrahı) dikkate alınmaktadır.

Kümülatif gelir vergisi matrahı yıl içinde yükselmekte, bu artış gelir vergisi oranını etkilemektedir. Yılın ilerleyen aylarında, kümülatif gelir vergisi matrahına bağlı olarak ödenecek gelir vergisi tutarı artacağından, çalışanın net ücreti ödenen verginin arttığı oranda azalacaktır. Ocak ayı ile birlikte önceki yıldan bir kümülatif gelir vergisi matrahı devredilmediğinden, ödenen gelir vergisinin azalması ile birlikte net ücrette artış olabilmektedir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücret Beyannamesi

Ücret Beyannamesi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, gerçek kişilerin gelirleri, gelir vergisine tabi. Gelir vergisine tabi …