İstifa Eden İşçi İhbar Tazminatını Alabilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu gereğince, iş veren işçi ilişkileri yazılı iş sözleşmelerine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Taraflardan herhangi birinin iş sözleşmesini fesih etmek istemesi halinde, durumu yazılı olarak ve bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa bildirmesi esastır. Bildirim süreleri 4857/17. madde ile;

  • 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta,
  • 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta,
  • 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta,
  • 3 yıldan fazla süren çalışmalarda 8 hafta olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda; herhangi bir iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf, durumu yazılı olarak ve yukarıda yer alan bildirim sürelerine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. Bildirim süresine uymaksızın iş sözleşmesini fesih eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemekle karşı karşıya kalacaktır.

İstifa halinde iş sözleşmesini fesih eden taraf işçi olacağından, böylesi bir işten ayrılma sonucunda işçiye ihbar tazminatı ödenmesi söz konusu olmayacaktır. Ayrıca; işçinin iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın feshi halinde, işverenin ihbar tazminatı hakkı oluşacaktır. İş sözleşmelerinin feshinde bildirim süresi uygulanmayacağı yasa ile düzenlenmiş durumlarda, taraflar iş sözleşmesini bildirim süresi ile bağlı olmaksızın fesih edebileceklerdir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Rekabet Yasağı

Rekabet Yasağı

İş sözleşmelerinde, işverenin çıkarlarını koruyan rekabet yasağı nedir? Tüm detayları ile sizler için inceledik!