Birden Fazla Sigortalılık Kapsamına Giren Kimselerin Sigortalılık Kapsamı Nasıl Belirlenir?

Bir kimsenin “4/A” (SSK), “4/B” (Bağ-Kur) ve “4/C” (Emekli Sandığı) kapsamına giren çalışmaları olması durumunda öncelikle “4/C” sigortalılığı dikkate alınmaktadır. Aynı anda “4/A” ve”4/B” sigortalılığının gerekli olması durumunda ise “4/A” sigortalılığı geçerli olacaktır. “4/B” kapsamında faaliyet yürüten bir sigortalı “4/A” kapsamında çalışmaya başladığında, “4/B” sigortalılığı sona ermekte, “4/A” kapsamında sigortalı bildiriminin yapılması gerekmektedir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Emeklilik İkramiyesinde 30 Yıl Sınırına Takılan Memurlar İçin Müjde Yasa Geliyor

7 Ocak 2015 öncesi emekli olan memurların emekli ikramiyelerinin hesabında uygulanan 30 yıl sınırlamasını kaldıracak …