Etiket Arşivleri: 4a

Emzirme Ödeneği

Emzirme Ödeneği

Sigortalı kadın çalışanın doğum yapması ya da sigortalı çalışan erkeğin sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde ilgili koşulları sağlayan her çalışan Emzirme Ödeneği almaya hak kazanır.(5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 16)

Devamı »

İsteğe bağlı sigortalı olabilme şartları nelerdir?

Türkiye’de ikamet etmek, 18 yaşını doldurmuş olmak, Zorunlu sigortalı olmamak veya 4/a kapsamında ay içinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak, Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olmak, İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmek.

Devamı »

Sigortalı

Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiye sigortalı denir. 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan kimse (işçiler) 4/a, kendi adına bağımsız çalışan (eski adıyla Bağ-Kur’lular) 4/b, kamu kurumlarında çalışanlar (memurlar) ise 4/c …

Devamı »

Birden Fazla Sigortalılık Kapsamına Giren Kimselerin Sigortalılık Kapsamı Nasıl Belirlenir?

Bir kimsenin “4/A” (SSK), “4/B” (Bağ-Kur) ve “4/C” (Emekli Sandığı) kapsamına giren çalışmaları olması durumunda öncelikle “4/C” sigortalılığı dikkate alınmaktadır. Aynı anda “4/A” ve”4/B” sigortalılığının gerekli olması durumunda ise “4/A” sigortalılığı geçerli olacaktır. “4/B” kapsamında faaliyet yürüten bir sigortalı “4/A” kapsamında çalışmaya başladığında, “4/B” sigortalılığı sona ermekte, “4/A” kapsamında sigortalı …

Devamı »