İşverenler Çalışanlarına Bayram Harçlığı Vermek Zorunda Mıdır?

İş Hukuku düzenlemeleri açısından bir işverene bağımlı olarak çalışan işçiye yapılması zorunlu tek ödeme temel ücrettir. Temel ücret asgari ücretin altında belirlenemez ve ödenemez. İşçilere temel ücretleri dışında sağlanması olası tüm ödeme ve menfaatler iş sözleşmelerini veya toplu iş sözleşmelerini ilgilendirmektedir. İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükmü olan tüm hak ve yardımlar ilgili sözleşmelerde yer aldıkları biçimi ile işçiye verilmelidirler. Bunun ötesinde işverenlerce düzenli olarak işçiye sağlanan tekrarlanan hak ve yardımlar da çalışan açısından iş sözleşmesi hükmü niteliği kazanır ve verilmesine devam olunması zorunluluğu ortaya çıkar. Şirket uygulamasında bayram harçlığı ödenmeyen bir işyerinde işçilerin kendilerine bayram harçlığı ödenmesi gerektiğini belirtmeleri veya böylesi bir ödeme yapılmadığı için bir hak kaybından söz etmeleri mümkün olmayacaktır. Çalışanlara bayram harçlığı veya benzer adlarla yapılan ödemeler sigorta primi, gelir ve damga vergisi kesintisine tabidir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ KISIM …