Araç Giderleri Nasıl Bordrolaştırılır?
Araç Giderleri Nasıl Bordrolaştırılır?

Araç Giderleri Nasıl Bordrolaştırılır?

Personele tahsis edilen araçların, yasalar çerçevesinde bordroya dahil olup olmadığı ile ilgili net bir hüküm ya da ifade bulunmuyor. Hal böyle olunca şirketlerde de farklı uygulamalara rastlanılıyor.

Genel olarak firmalar, personele tahsis edilen araçları, gider olarak muhasebeleştiriyor. Konu ile ilgili uzmanların genel görüşü ise; personelin tahsis edilen aracı özel işlerinde kullanması halinde, kullanım bedelinin SGK matrahına dahil edilmeden gelir vergisi ile brütleştirilerek bordroya dahil edilmesi yönünde. Ancak aracı, personelin özel işleri için tahsis edilmesi söz konusu değil ise bordroya dahil edilmemelidir.

Personele Sağlanan Servis Hizmeti

Personelin ulaşımı için sağlana servis hizmeti ek bir menfaat oluşturuyor. Bu menfaat, yardım olarak değerlendirilerek prime esas kazanca dahil edilmiyor. Konuyu gelir vergisi açısından değerlendirdiğimize ise; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. Maddesine göre gelir vergisinden istisna tutulan menfaatler olarak değerlendirilip (hizmet erbabının toplu olarak iş yerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri) hem SGK matrahına, hem de gelir vergisi matrahına dahil edilmediğinden dolayı çalışanın bordrosuna da dahil edilmemekte. Sadece KDV tutarı hesaplanarak muhasebe gider kaydı oluşturulmakta.

Eğer çalışana servis yardımı adı altında nakdi bir ödeme yapılmış ise, ayni yardım niteliğini kaybettiğinden dolayı tüm yasal kesintilere (SGK prim kesintilerine, gelir vergisi kesintilerine ve damga vergisi kesintisine) tabi olmakta ve bordroya dahil edilmektedir.

Çalışanın bordrosunda yer almayan, ancak ayni bir yardım olan servis hizmetinin tazminat hesaplamalarında dikkate alınması gerekiyor.

Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte binek otomobillerde gider kısıtlamasına gidildi.

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin satın alınmasına ilişkin ÖTV ve KDV toplamının en fazla 115.000 TL kadar kısmı gider olarak kullanılabilecek.

Fakat faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları araçlar bu uygulamanın dışında olacak.

Binek otomobillerin yakıt, bakım gibi bilumum masraflarının en fazla %70 oranında gider yazılabilecek.

 Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları araçlar bu uygulamanın dışında olacak.

310 sayılı Gelir Vergisi  Genel Tebliği uyarınca 01 Ocak 2020‘den itibaren geçerli olmak üzere; gider olarak indirim yapılabilecek ÖTV ve KDV’nin toplam tutarı 115.000 TL’den 140.000 TL’ye yükseltildi. Amortisman olarak yapılabilecek indirim tutarı ise, ÖTV ve KDV hariç 135.000 TL’den 160.000 TL’ye yükseltilmiş olup, ikinci el otomobillerdeki indirim tutarı ise 250.000 TL’den 300.000 TL’ ye yükseltildi.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT teşvikine ilişkin SGK genel yazısı yayımlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir