Kısmi Çalışanlarda Eksik Gün Bildirimi
Kısmi Çalışanlarda Eksik Gün Bildirimi

Kısmi Çalışanlarda Eksik Gün Bildirimi

Kısmi çalışanlarda eksik gün bildirimi nasıl yapılır? Sorusuna geçmeden önce ilk olarak eksik gün nedir ve eksik gün nasıl hesaplanır göz atalım.

Eksik Gün Nedir?

Eksik gün bir çalışanın ilgili bir ayda kaç gün eksik prim günü olduğunu gösteren kavramdır. Eksik gün bildirilirken nedenleri ile bildirmek zorunlu. Her ayın 23 ‘üne kadar  e- bildirgeler ile birlikte eksik günler de hizmet belgelerinde yer alarak bildirilmekte.

Eksik Gün Nasıl Hesaplanır?

Bilindiği üzere SGK, yılın her ayını 30 prim günü olarak kabul ediyor. Eksik gün bildirimlerinde, personelin işe devam etmediği günler direkt olarak bildiriliyor. Bu bildirimde her ay 30 gün olarak hesaplanıyor. Eksik gün bildiriminde en önemli detaylardan birisini takvim günü oluşturuyor. Personelin işe devam etmemiş olduğu gün sayısı, ilgili ayın takvimdeki prim gününden çıkartılarak bulunuyor. Basit bir örnek ile açıklayacak olursak;

1 günlük raporu bulunan bir personelin eksik gün bildirimi yapılırken 30 çeken bir ayda 29 prim günü, 31 çeken ayda ise 30 gün prim günü olarak hesaplanır. Bu hesaplamayı basit bir matematik formülü ile ifade edecek olursak,

Eksik gün= İlgili Aydaki Takvim Günü –  Personelin devamsızlık yaptığı gün sayısı

Kısmi Çalışanlarda Eksik Gün Bildirimi

Kısmi çalışanlarda eksik gün hesaplandıktan sonra eksik gün nedeni olarak 06-Kısmi İstihdam kodu altında eksik günleri bildiriliyor. Bu bildirimler yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta, 20 günden fazla çalışması olanların eksik gününü bildirirken SGK 06-Kısmi İstihdam kodunu kabul ediyor. Daha öncesinde, 20 günden fazla çalışması olanların da SGK sistemi kabul ediyordu ancak yapılan yeni düzenleme neticesinde bu durum kabul görmüyor. Bu yeni düzenleme ile artık 20 günü geçen kısmi çalışmaların, kısmi statüsünden çıkartılıp normal çalışan statüsüne getirilip bildirimleri 07-Puantaj kaydı altında yapılıyor.

Kısmi Çalışanlarda Çalışma Günü Nasıl Belirlenir?

Kısmi çalışanlar, toplam çalıştıkları gün ya da saat üzerinden ücret alırlar. Ya da kendilerine çalışmaları karşılığı sözleşmede anlaştıkları ücret ödenir.

Kısmi çalışanların prim günü SGK’ya bildirilirken dikkat edilmesi gereken husus, toplam çalışma saati olmalı. Her gün günde 2 saat çalışan biri için her çalıştığı gün prim günü olarak işlemez. 5510 Sayılı Kanun gereği, kısmi çalışanlar yani part time çalışanlar, her 7,5 saat çalışmalarına karşılık 1 prim günü çalışmış kabul edilirler. Bu nedenle, prim günleri bildirilirken toplam çalıştıkları saatin 7,5’a bölünmesi ile prim günü tespit edilmelidir.

Bu konu 5510 sayılı Kanun’un 80. maddesinde açıklanmıştır.

«Prime esas kazançlar

MADDE 80- (Değişik: 17/4/2008-5754/47 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir.

….

  1. h) Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir. Ancak, işveren ve sigortalı arasında kısmî süreli hizmet akdinin yazılı olarak yapılmış olması kaydıyla, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı saat karşılığında ücret alan sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saati süresinin 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresine göre hesaplanan günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunur. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilir.»

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi süreli çalışanlar, hangi şartlar ile genel sağlık sigortasından faydalanabilirler?

6 yorum

  1. Merhaba ben kısmi zamanlı çalışıyordum sonra tekrar bir bebeğim oldu ve yarı zamanlı çalıştım yarı zamanlı sürem bitti ilk çocuğumdan olan kısmi çalışma hakkım iptal olmuş olur mu

    • Berna baykara

      Bir çocuk için bir defa faydalanır . Bu maddeden hareketle ilk çocuk için artık faydalanmazsınız .

  2. kısmi süreli çalışanların covid19 teşhisinde 14 günlük raporda sigorta ödeme yapar mı ?

  3. ben özel bir hastahanede marttan beri eksik sigorta yatırılıyor esnek çalışıyor görünüp tam çalışıyoruz. Bu konuda şikayet hakkım doğuyor mu ve nasıl yapmalıyım

  4. Benim oğlum tam zamanlı dominosta motorlu kurye olarak calisiyor ama SGK dökümüne baktığımda kısmi istihdam olarak 5 gün SGK gözüküyor şikayetçi olduğumuzda sonuç elde edebilirmiyiz haftanın 6 günü 12 işbaşı 12 paydos çalışıyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir