Meslek Kodu Değişikliğinde İPC Uygulanır mı?
Meslek Kodu Değişikliğinde İPC Uygulanır mı?

Meslek Kodu Değişikliğinde İPC Uygulanır mı?

Bilindiği üzere sigortalıların yapmış oldukları iş ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na işverenleri tarafından bildirildiği kodlar oldukça önemli bir husus olmakla beraber Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ne geçiş sonrasında ise birtakım idari yaptırımları da beraberinde getirdi.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102. Maddesine istinaden;

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Cezai İşlem Hangi Aşamada Uygulanacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu “Meslek Adı ve Kodu Değişikliklerine İlişkin 2 yazı yayımladı. Her ne kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçilen dönem sonrasında işverenlerce kendiliğinden veya şikayet üzerine yapılan incelemeler sonrasında yapılacak düzeltmelere idari para cezası uygulanacağını belirtse de, 17 Haziran tarihli yazısında ise;

Mahkeme kararı, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden anlaşılması halinde söz konusu tespitlere göre işlem yapılarak iş yeri bazında ve her bir beyanname dönemi için idari para cezası uygulanacağını” belirtti.

Meslek Kodu Değişikliğinde Cezai İşlem Hangi Aşamada Uygulanmayacak?

Yukarıdaki her iki halde de, işverenin inisiyatifi dışında re’sen yapılan denetimlerde, işçi şikayet ve taleplerinde ya da mahkeme kararı vb. hususların varlığı halinde idari para cezasının uygulandığını görüyoruz. 

İşverenin, sigortalıya ilişkin geçmişe yönelik veya mevcut durumu için meslek adı ve kodunun değişiklik talebi halinde, işverenin değişiklik talebi dikkate alınarak idari para cezası uygulanmayacağı belirtiliyor.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT teşvikine ilişkin SGK genel yazısı yayımlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir