Raporlu İşçilerin Çalışmadıklarına Dair SGK Bildirimleri
Raporlu İşçilerin Çalışmadıklarına Dair SGK Bildirimleri

Raporlu İşçilerin Çalışmadıklarına Dair SGK Bildirimleri

30 Eylül 2021 tarihindeki Resmî Gazete ile birlikte hem “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği” hem de “İstirahatli Olan Sigortalıların İş Yerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırıldı.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 40. maddesinin 9 numaralı alt bendi ve SGK’nın 2016/21 sayılı “Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları” konulu “Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirimin işverenleri tarafından istirahatin sona erdiği aya ait aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verileceği süre içinde kurumca belirlenen usule göre elektronik ortamda yapılması zorunludur. Çalışılmadığına dair bildirimin yapılmaması veya süresi dışında yapılması halinde kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.” yönetmeliği hala yürürlükte olduğundan, istirahat raporlu çalışanların fiilen çalışıp çalışmadıklarının sigortaya bildirimleri ile ilgili bir değişiklik yapılmadı.

Bu nedenle işveren nezdinde herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını, istirahatli olan çalışanlarınızın Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde eskiden de olduğu gibi çalışmadı bildirimlerinin yapılmasına devam edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Bu değişiklikle, ilgili konuları tek bir başlık altında toplayarak mevzuatta düzensizliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir