Şubat Ayı Bordro Hesaplamalarında Nelere Dikkat Edilmeli?
Şubat Ayı Bordro Hesaplamalarında Nelere Dikkat Edilmeli?

Şubat Ayı Bordro Hesaplamalarında Nelere Dikkat Edilmeli?

Şubat ayı 30 günden az olması sebebi ile ilgili ayda çalışan sigortalıların prim gün bildirimlerinde ve maaş ödemelerinde belirli soruları beraberinde getirmektedir. Ay içerisinde kesintisiz çalışan bir işçinin bildiriminin diğer aylardan farkı bulunmamasına karşın, ay içerisinde devamsızlık, hastalık izni, ücretsiz izin gibi eksik gün bildirimleri, ayın ortasında işe giren çalışanlar, işçinin nakil durumları bulunduğunda diğer 30 gün olan aylara göre bazı farklılıkları bulunmaktadır.

Şubat Ayında Tam Çalışan İşçinin Ücreti ve Prim Gün Bildirimi Nasıl Olur?

Şubat ayı içerisinde aylık maktu ücret karşılığı çalışan sigortalılar, ayın tamamında eksik gün olmadan çalışmışlar ise Şubat ayının 28-29 gün çekmesine bakılmaksızın 30 günlük ücret ödemesi yapılır ve SGK’ya prim günü 30 gün olarak bildirilir. Gün sayısı 30’dan az diye ücretinde herhangi bir farklılık uygulanmaz, aylık tam ücreti ödenir.

Günlük ücret karşılığı çalışanlar sigortalılarda ücret ödemesi ve prim bildiriminde bazı farklılıklar bulunur. Günlük ücret ile çalışanlar tüm ay kesinti olmadan çalışılsa dahi ücret ödemesinde ayın kaç gün olduğu önem kazanır. Şubat ayı için günlük ücretle çalışanlar;

28 gün çalıştı ise 28 günlük,

29 gün çalıştı ise 29 günlük ücret ödenir.

Günlük ücret ile çalışan sigortalıların prim gün bildirimlerinde ise işçi eksik gün olmadan çalıştığında 29 günlük ücret ödenir fakat tam ay çalışma gözüktüğünden prim günü 30 gün üzerinden bildirilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus; işçinin 29 günlük ücreti 30 günlük asgari ücretin altında kaldığında, prime esas kazanç 30 günlük asgari ücrete tamamlanarak SGK’ya bildirim yapılmalı ve ilave edilen prime esas kazanç farkının işçi ve işveren payının tamamı işveren tarafından ödenmelidir.

Şubat Ayında Eksik Günü Bulunan İşçinin Ücreti ve Prim Günü Nasıl Olur?

Şubat ayı içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı eksik çalışma günü bulunan işçinin prim gün sayısı, ay içerisindeki gün sayısından eksik gün sayısının çıkarılması ile hesaplanır.

Aylık ücret karşılığı çalışan sigortalıların Şubat içerisinde eksik günü var iken ücreti ise aylık ücretin karşılığı olan gün sayısı 30 günden eksik gün sayısı çıkarılarak hesaplanır.

Örneğin; bu yıl Şubat ayı 29 gündür. Ay içerisinde 2 gün eksik günü bulunan işçi için 29-2=27 günlük prim günü hesaplanır. Fakat ücret ödemesi 30-2=28 gün üzerinden yapılır.

Günlük ücret ile çalışanlarda ise; ayın kaç gün olduğu önem kazandığından ay 29 gün ise ücret hesaplaması 29 günden eksik olan günler çıkarılarak bulunur.  Prim gün hesaplamasında 29 günden eksik gün çıkarılarak hesaplanır.

Örneğin; günlük ücret ile çalışan bir işçinin Şubat ayında 3 gün eksik günü bulunduğunu varsayalım. Bu durumda işçi 29-3=26 günlük ücret alır ve prim günü de 29-3=26 gün üzerinden bildirilir.

Şubat Ayı İçerisinde İşe Giren ve İşten Çıkan Personelin Bildirimi Nasıl Olur?

Ayın ilk ve son günü işe giren sigortalıların prim günleri eksik günleri olmadığında 30 gün üzerinden ücret ödenir ve 30 gün prim günü bildirilir. Ay içerisinde işe giren veya çıkan personelin prim ve ücret ödemesi parmak hesabı yapılarak bulunan gün üzerinden hesaplanır.

Şubat Ayında Nakil Olan Personelin Prim Gün ve Muhtasar Bildirimi Nasıl Yapılır?

İşçinin çalıştığı işverene bağlı bulunan farklı bir iş yerine geçmesi durumuna nakil denilir.  Kişi ayın son günü veya ilk günü nakil yapıldı ise tam çalışması aynı iş yerinde olduğundan tam çalışmalardan farkı bulunmaz. Fakat ay ortası nakillerde bazı farklılıklar bulunmaktadır. Kişinin ay içerisinde işe giriş çıkışı olduğunda işçi kesintisiz çalışmış olsa dahi parmak hesabı ile hesaplamada prim günü 30 yerine Şubat ayı için daha az çıkmaktadır. Bu duruma 2020/20 sayılı SGK İşveren İşlemleri Genelgesinde yer verilerek, şubat ayı nakil işlemleri için ayrı bir düzenleme getirilmiştir. Genelgede hem sigortalıların prim gün kaybının olmasının önüne geçilmiş hem de Muhtasar bildiriminin nasıl olacağına açıklık getirilmiştir. Genelgeye göre;

İşyerinin veya sigortalının nakli nedeniyle Şubat ayı içinde aynı işveren tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılacağı durumlarda, nakil öncesi ve nakil sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30 güne tamamlanması için gerektiğinde, Eski işyerindeki prim gün sayısına Şubat ayının 29 çektiği yıllarda 1 gün, 28 çektiği yıllarda 2 gün ilave edilecek ve e-Bildirgede işten ayrılış tarihi seçilmeksizin arta kalan günler için “DİĞER” kodu ile eksik gün bildirilecektir.

Ancak, 28 çeken Şubat ayları için, ayın 26’sı ile 27’sinde eski işyerinden çıkıldı ise ilave 2 gün eski işyerine eklenemeyeceğinden yeni işyerindeki prim gün sayısına eklenecek ve e-Bildirgede işe giriş tarihi seçilmeksizin arda kalan günler için “DİĞER” kodu ile eksik gün bildirilecektir. Yine, 29 çeken Şubat ayları için ayın 28’inde eski işyerinden çıkıldı ise ilave 1 gün eski işyerine eklenemeyeceğinden yeni işyerindeki prim gün sayısına eklenecek ve e-Bildirgede işe giriş tarihi seçilmeksizin arda kalan günler için “DİĞER” kodu ile eksik gün bildirilecektir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir