Taşeron İşçinin Kıdem Tazminatı

Taşeron işçi kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemelere baktığımızda Kamu taşeron işçilerine yönelik düzenlenen mevzuata daha çok rastlamaktayız. Taşeron işçiler ile kıdem tazminatı konusunu ele almadan önce kıdem tazminatı şartları ve ilgili Yasal düzenlemeye kısaca değinelim.

Kıdem Tazminatı Detayları

Çalışma hayatımızı ele aldığımızda işçi, işveren ve Devlet üçgeni ve karşılıklı hak ve sorumlulukları düzenleyen temel hukuksal normun 4857 sayılı İş Kanunu olduğunu görmekteyiz. Lakin kıdem tazminatı yasal düzenlemeleri 4857 sayılı İş Kanundan önce yürürlükte bulunan mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğünü koruyan 14.maddesi gereği tarafları bağlamıştır.

1475/14 kapsamında çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre:

-Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması,

-İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle,

-Askerlik görevi nedeni ile,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,

-Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması şartıyla,

-İşçinin ölümü nedeni ile,iş sözleşmesinin feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

Taşeron İşçinin Kıdem Tazminatı

Taşeron işçi kıdem hakkını yine 4857 sayılı İş Kanunun “Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı” başlıklı 112.maddesini irdelememiz gerekmektedir.

Madde 112 – Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve kuruluşların haklarında bu Kanun ve 854, 5953, 5434 sayılı kanunların hükümleri uygulanmayan personeli ile kamu kuruluşlarında sözleşmeli olarak istihdam edilenlere mevzuat veya sözleşmelerine göre kıdem tazminatı niteliğinde yapılan ödemeler kıdem tazminatı sayılır.

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları;

 1. a) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur. Bunlardan son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatları ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından,
 2. b) Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından, işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.

Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermediği gibi, alt işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunan ve bu şekilde çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı, işçinin yazılı talebi hâlinde, kıdem tazminatının söz konusu kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, kamu kurum veya kuruluşuna ait çalıştığı son işyerindeki ücretinin yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanmak suretiyle son kamu kurum veya kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir. Bu şekilde hesaplanarak ödenen kıdem tazminatı tutarının, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden aynı süreler dikkate alınarak hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından daha düşük olması hâlinde, işçinin aradaki farkı alt işverenden talep hakkı saklıdır.

İkinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkra uyarınca farklı kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi hâlinde, kıdem tazminatı ödemesini gerçekleştiren son kamu kurum veya kuruluşu, ödenen kıdem tazminatı tutarının diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet süresine ilişkin kısmını ilgili kamu kurum veya kuruluşundan tahsil eder. Ancak, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında bu fıkra hükümlerine göre bir tahsil işlemi yapılmaz.

Kıdem tazminatı tutarı, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde kıdem tazminatı ile ilgili açılacak bütçe tertibinden, (b) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde ise hizmet alımı gider kaleminden, ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenir.

Bu madde kapsamında alt işverenler yanında çalışan işçilerin bu işyerlerinde geçen hizmet süresinin hesabı, alt işverenden ve alt işveren işçisinden istenecek belgeler ve ödeme süreci ile ilgili diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Özetle;

Taşeron işçi hak etmiş olduğu kıdem tazminatı, yıllık izinlerin hesaplanmasına benzer bir hukuki sürece tabi tutulmuştur. Taşeron işçilerinin kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü 11.09.2014 tarihinden itibaren kamu kurumlarına verilmiştir. Farklı taşeronda geçen kıdem süreleri, çalışılan Kamu Kurumu bünyesinde gerçekleşmesi halinde, kıdem tazminatının ödenmesinin muhatabı Kamu Kurumu olmaktadır.

6552 sayılı Yasa ile mevzuattaki bir boşluk doldurulmasına rağmen, kıdem tazminatına itiraz ya da tazminata esas hesaplanacak ücrete itiraz konularında işçi yine mahkeme yoluna başvurmak zorunda kalmaktadır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …

8 yorum

 1. MERHABA ;

  1-ASKERLİK SEBEBİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN ALT İŞVEREN VE ASIL İŞVEREN SORUMLULUKLARI NELERDİR?
  2-ASKERLİK SEBEBİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN ALT İŞVERENİN DEĞİŞMESİ VEYA DEĞİŞMEMESİ DURUMUNDA ÜST İŞVERENİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?
  3-ÜST İŞVEREN TAŞERON İŞÇİNİN HAKLARINI ÖDER Mİ?

 2. Kamu kurumuna ait çağrı merkezinde çalışıyorum daha önce ki yüklenici olan firma 2013 yılında imzaladıkları şartnamesinde işçinin kıdem ihbar yıllık ücret gibi ücretlerin yüklenici tarafından ödeneceğini belirtmesine rağmen yüklenici firma ihalenin biteceği Son güne kadar kıdem tazminatını ödeyeceğini belirtmiştir. Fakat son gün gelerek tazminat ödemeyeceğini belirtmişlerdir. Tazminatınızı kurumdan alacaksınız diyerek kuruma yönlendirdi fakat kurum dan bi açıklamada yok ayrıca ssk Çıkışlarımız 4kodu ile çıkışımız gösterildi. İhbar ödemesi yapıldı ama kıdem ödenmedi biz 3yıllık olan kıdem tazminatını nerden alabiliriz benim gibi 100 lerce işçi devletimiz ve yetkili kişiler bilgi versinler lütfen ayrıca yüklenici firma yani ödemeyen firma türkcell globall

 3. Merhabalar ben taşerondan kadroya gectim cocuğum baska bi sehirde çok ciddi bir rahatsızlık geçiriyor o şehirden sağlık sebebiyle çıkmam mümkün değil cocuğumun tedaviye ihtiyacı var.Yönetme de tayin hakkımız olmadığı için tayinim de olmuyor.bu yüzden istifa etmeyi düşünüyorum bu durumda tazminat hakkım olurmu

 4. 2005/2014 tarihleri arasında Sağlık bakanlığı bünyesinde bilgi işlem olarak taşeron çalıştım. 3 Kasım 2014 yılında memurluktan dolayı işimi bırakmak zorunda kaldım . Bu yıllar da çalıştığım hiç bir tazminat ve kullanmadığım izinlerinin ücretini alamadım. Bu hakları alabirmiyim alabirsem ne yapmam gerekiyor.

 5. Merebalar kolay gelssin bn dsi de taseron olarak calısmaktaydım ihale süresi bitti yeni ihaleyi farklı bir firma aldı smdi cıkısımoz verilirse ihbar ve kıdem tazminatı alabilirmiyiz yada bu olay nasıl olur bizi bilgilendirirseniz sevinirim

 6. Hizmet akdi ile çalışan (TAŞERON) kişi devlet memurluğuna ataması (Mücbir sebep) yapılırsa önceki çalıştığı yerden tazminat alabilir mi?

 7. Melike durnaoglu

  1998 yılından beri aynı kurumda 22 yılçalıştım.2 ay önce malüliyetten emekli oldum. Tazminatım halen ödenmedi. Gerekçe olarak devlet tarafından 2003 yılı öncesini, kurumun alt kuruluştan tahsil edememesiyle ilgili çıkan bir kanun olduğuymuş. Yani 2003 yılı ve sonrasını ödeyecekleri konusunda ve öncesinin ödenmemesiyle ilgili bilgilendirildim.Sorum, tazminatın tamamını emekli olduğum kurumun ödemesi gerekmiyormu ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir