Ücret Vergi Beyanında Eğitim Giderleri
Ücret Vergi Beyanında Eğitim Giderleri

Ücret Vergi Beyanında Eğitim Giderleri

Yıl içinde birden fazla işverene bağlı çalışıp da ücret beyannamesi vermesi gereken çalışanların, gelir beyanlarında indirime konu edebilecekleri giderlerden birini de eğitim giderleri oluşturuyor. Biz de, bu içeriğimizde ücret vergi beyanında eğitim giderlerinin nasıl ve kimler için indirilebileceği yazdık.

Gelir Vergisi Kanunumuz, “Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır” şeklinde belirterek, ödenmesi gereken verginin bir takvim yılı içinde elde edilmiş kazanç toplamı üzerinden belirlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Bahsedilen kazançlara kira gelirleri, menkul sermaye iratları, zirai kazançlar dâhil olabileceği gibi ücretli çalışanların elde ettiği ücret gelirini de dâhil olmakta.

Çalışanlar iş yeri değiştirdiklerinde ya da birden fazla işte çalıştıklarında, ücretlerinin doğru vergilendirilmesi için işverenlerinin ödediği verginin haricinde ücret vergi beyanında da bulunmaları gerekiyor. Bu beyan ile çalışanın kazancından ödemesi gereken vergi tutarında bir eksiklik varsa bu tutar tamamlanır. Bu beyanname verirken, çalışanın ilgili yıl içindeki eğitim giderleri indirilebiliyor. Bu indirimle çalışanın ödemesi gereken vergi tutarı da azalacak.

Ücret Beyannamesi Verecek Çalışan Kimler İçin Yaptığı Harcamaları Vergiden İndirebilir?

Beyanname verecek olan mükellef; kendisi, eşi ve küçük çocukları için yapmış olduğu eğitim masraflarını indirime konu edebilecek.

Çocuk ya da küçük çocuk tabirinden kasıt yalnızca mükellefin kendi çocuklarını kapsamıyor. Mükellefle birlikte ikamet eden ve mükellefin bakmakla yükümlü olduğu çocukları da kapsıyor. Nafaka verilen veya evla edinilmiş çocuklar için yapılmış eğitim giderleri de mükellefin vergi beyanında indirime tabi oluyor.

Mükellefin bakmakla yükümlü olduğu kişi torunu da olabilir. Bu durumda anne veya babasını kaybetmiş ve mükellefle oturan torunlar için yapılmış eğitim masrafları kapsama dâhil ediliyor.

Eğitim indirimi uygulayabilmek için bir diğer şartta, çocuğun yaşı ve öğrenim hali oluyor. Vergide eğitim indirimine tabi edilecek harcamaların 18 yaşını aşmamış çocuklar ya da okul hayatı devam ediyorsa 25 yaşını aşmamış çocuklar için de yapılmış olması gerekiyor. Burada yaş ve tahsil üzerinden değerlendirilme yapılır, çocuğun kız veya erkek olmasına göre değişen bir durum söz konusu değil.

Hangi eğitim giderleri indirime konu olabilir?

Eğitim giderlerinin ücret vergi beyanında indirime konu olabilmesi için aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekir:

  • Eğitim harcaması Türkiye’de yapılmış olmalıdır. Ülke dışında yapılmış harcamalar indirime konu edilmeyecektir.
  • Eğitim gideri olarak indirilmek istenen dershane, okul, kurs vs. gibi giderlerde, eğitim kurumu gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmalıdır.

Bu şartları taşıyan giderler, eğitim gideri olarak indirilebilecek.

Eğitim gideri olarak dikkate alınacak giderler,

  • Kreş, anaokulu, dershane, okul, üniversite, kurs gibi eğitim-öğretim kurumlarına eğitim veya kurs amaçlı ödenen tutarlar,
  • Öğrenci çocukların konaklaması için yurtlara, öğrenci apartlarına ve pansiyonlara yapılan ödemeler,
  • Kırtasiye masrafları,
  • Okul logosunu taşıyan tek tip okul kıyafeti harcamaları,
  • Servis aidatları/giderleri,

ücret beyanından indirime tabi edilebilir.

Eğitim Giderleri Nasıl İndirilir?

Eğitim giderlerinin indirilebilmesi için vergi mükellefi kurumlardan alınmış fatura, dekont, makbuz veya fişlerle belgelendirilmiş olması gerekiyor. Eğitim masrafı olabilecek nitelikteki giderlerin toplam tutarının tamamını indirmek her zaman mümkün olmayabilir.

Düşülecek giderlerle ilgili bir sınırlama söz konusu oluyor. İndirilecek giderler, beyan edilecek gelirin % 10’luk tutarını geçemez.

Eğitim giderlerinin indiriminde tutarlar KDV dahil olarak dikkate alınacak ve indirime tabi tutulacak.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir