Yolluk Ve Yol Parasının Prime Esas Kazanca Etkisi
Yolluk Ve Yol Parasının Prime Esas Kazanca Etkisi

Yolluk Ve Yol Parasının Prime Esas Kazanca Etkisi

Son günlerde işverenlerin, çalışanları için SGK’ya bildirdikleri sigorta primine esas kazanç tutarları ve yapılan ödemelerin prime esas kazanca dahil olup olmadığı konusunda birtakım yanlış bilgiler gün yüzüne çıktı. Yapılan ve yapılacak olan eksik ve yersiz bildirimler neticesinde, idari para cezası ve/veya idari yaptırım risklerinin bulunduğu da göz ardı edilmeyen bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

İşveren ve/veya işveren vekillerince karıştırılan ve eksik ya da yanlış bildirilen birçok konu bulunuyor. Bu konulardan birisi de sigortalılara ödenen yolluk ve yol parası kavramı olarak dikkat çekiyor. Bordro Outsource Hizmeti sağlayıcısı Datassist‘in, SGK Danışmanlığı Hizmeti de verdiğini biliyor musunuz? Detaylı bilgi için info@datassist.com.tr‘ye mail atabilir ya da 444 4 923‘ü arayabilirsiniz!

Bu yazımızda sizlere işverence ödenen yolluk ve yol parasının prime esas kazanca etkisini kısaca özetleyeceğiz.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, sigortalıların kazanç bilgilerini SGK’ya bildirirken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu “prime esas kazançlar” başlıklı 80. maddesinde;

“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Prime esas kazançların hesabında;

1) Hak edilen ücretlerin,

2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,

brüt toplamı esas alınır.

b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz. …….”

Hükmü bulunmaktadır.

Görev Yollukları

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3. maddesinde belirtilen yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı niteliğinde yapılan ödemeler görev yolluğu olarak değerlendiriliyor.

Yol Parası

Yol parası işverenler tarafından sigortalılara işe gidip gelmesi amacı ile ek bir yardım niteliğinde olan bir ödeme.

Uygulama Nasıl Olmalı?

Gerek Kanun gerekse SGK Genelgeleri ve İşveren Uygulama Tebliği değerlendirildiğinde, işverenlerce yapılan görev yolluğu ödemelerinin sigorta primine esas kazanca dahil edilmemesi ancak işçilere ödenen yol paralarının ise prime esas kazanca dahil edilmesi gerekiyor.

Diğer taraftan, sigortalılar adına yatırılan görev yolluğu ödemelerinin kanıtlayıcı belgeler ile ispat edilecek evrakların işverenlerce saklanması ve istenilmesi halinde ibraz edilmesi de bir diğer şart olarak karşımıza çıkıyor.

Bu içerik de ilginizi çekebilir:

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir