Yıllara Göre 4/a Kapsamındaki Aktif Sigortalı Sayısı
Yıllara Göre 4/a Kapsamındaki Aktif Sigortalı Sayısı

Yıllara Göre 4/a Kapsamındaki Aktif Sigortalı Sayısı

Mülga 506 sayılı Kanun’a tabi olarak hizmet akdiyle çalışanlar ve mülga 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tarım işlerinde hizmet akdiyle ve süreksiz çalışanlardan, Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla sigortalılıkları devam edenler veya 1 Mart 2011 tarihinden itibaren tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar, 5510 Ayılı sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıdırlar.

Tablo:1 – Yıllara Göre Aktif Sigortalı Sayısı

Yukarıda tablodan da görüleceği üzere, 4/a sigortalı sayısı 2019 yılı itibarı ile 16 milyon 10 bin 2 kişi olarak istatistiklerde yerini alıyor.

Yıllara Göre 4/a Kapsamında Aylık-Gelir Alanlar

Tablo: 2- Yıllara Göre Pasif aylık ve gelir alan sigortalılar

Tablo-2 yıllara göre pasif aylık ve gelir alan sigortalılara ait istatistiki verileri incelediğimizde 2019 yılı için 7 milyon 5 yüz 97 bin 64 dosya üzerinden 8 milyon 25 bin 769 kişinin yaşlılık aylığı (emeklilik aylığı), malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan gruplar olarak karşımıza çıkıyor.

1 milyon 618 bin 243 ölüm aylığı dosyası üzerinden 2 milyon 14 bin 189 kişinin hak sahibi olarak ölüm aylığından faydalandığını görüyoruz.

Tablonun son sütununda da görüleceği üzere 4/a kapsamında gerek sigortalı zorunluluğu bulunan kişi sayısı ile, 4/a kapsamındaki bildirimleri  bulunan kişilerden kendilerinin ve/veya hak sahiplerinin de uzun vadeli sigorta kollarından kaynaklı yaşlılık aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ve sigortalının sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ya da iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybetmesi sonucu sigortalının hak sahiplerine bağlanan ölüm geliri ile birlikte yukarıdaki uzun ve kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sosyal güvenlik kapsamında bulunan kişi sayısının 2019 itibarıyla 47 milyon 721 bin 744 olduğu da ortaya çıkan bir diğer sonuç.

Yaşlılık Aylığı

Bir veya birden fazla işverene bağlı hizmet akdi ile çalışanların ilk defa uzun vadeli sigorta kollarından yatan prim gün tarihine göre değişmekle çeşitli yaş ve prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresinin değişkenlik göstermesi ile kendilerine yaşlılık sigortasından bağlanan aylık olduğu biliniyor. Kamuoyunda daha çok emekli aylığı dediğimiz aylık, aslında yaşlılık aylığı olarak mevzuatımızda yer alıyor.

Malullük Aylığı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi) ve kendi adına ve hesabına bağımsız- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını, Kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü, kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen malul sayılan sigortalılara ödenen aylık malullük aylığıdır.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir