Sakatlık İndirimi

Ücretlilerin gelir vergisi matrahlarından belirlenen esas ve tutarlarda sakatlık indirimi gerçekleştirilmektedir. (Sakatlık indiriminden yararlanabilmek için; defterdarlıktan yazı alınması gerekmektedir).

Hukuki uygulamalar bakımından çalışma gücünün en az %40’ını kaybetmiş olan ücretliler sakat olarak değerlendirilmektedir.

Çalışma gücünü % 40 oranında kaybedenler 3. derece sakat,

Çalışma gücünü % 60 oranında kaybedenler 2. derece sakat,

Çalışma gücünü % 80 oranında kaybedenler 1. derece sakat

olarak kabul edilmektedir.

Gelir vergisi matrahından yapılan sakatlık indirimleri, bakmakla yükümlü olduğu özürlü bulunan ücretliler için de, bu konudaki genel esaslar çerçevesinde uygulanmaktadır (193/89).

Engelli İstihdamı Teşviki Nedir?

2015 Gelir Vergisinden Engelli İndirimi Tutarları

Hakkında iskanunu

Göz atın

2016 2. Dönem Bordro Parametreleri

2016 yılı 2. dönem için asgari ücrete bağlı parametreler ” 2016 2. Dönem Bordro Parametreleri ” …