İcareteynli vakıf (Vakıflar Yönetmeliği)

Değerine yakın peşin ücret ve ayrıca yıllık kira alınmak suretiyle süresiz olarak kiralanan vakıf taşınmazlar.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Vakıflar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; yeni vakıfların kuruluşu, vakıfların yönetimi, faaliyetleri, denetimlerine ilişkinusûl ve esaslar ile Vakıflar Meclisi, Rehberlik …