Galle fazlası (Vakıflar Yönetmeliği)

Mazbut ve mülhak vakıflarda, hayrat ve akarlarının onarımından ve vakfiyelerindeki hayrat hizmetlerin ifasından sonra kalan miktar.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Vakıflar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; yeni vakıfların kuruluşu, vakıfların yönetimi, faaliyetleri, denetimlerine ilişkinusûl ve esaslar ile Vakıflar Meclisi, Rehberlik …