G

Genel Sağlık Sigortası Primi

Genel sağlık sigortasından yararlanabilmek için prim ödeme yükümlüsü tarafından ödenecek olan ve prime esas kazanç üzerinden Kanunda belirtilen oranlarda ödenen primlere denir.

Devamı »

Gemi Sahibi/Donatan

Geminin üzerine kayıtlı olduğu kişi veya gemi kısmen ya da tamamen bir başka gerçek veya tüzel kişi tarafından, bir anlaşma çerçevesinde işletiliyorsa; işleten gerçek veya tüzel kişiye gemi sahibi/donatan denir.

Devamı »

Gemiadamı

Bir hizmet akdine dayanarak gemide çalışan kaptan, zabit ve tayfalarla diğer kimselere verilen addır.

Devamı »

Geçici Personel

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. (DMK madde 4/ c)

Devamı »

Gelir

İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödeme

Devamı »

Genel sağlık sigortası

Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta. Sosyal Güvenlik Hukukunda Yaş Düzeltmeleri İş Güvencesi Tazminatı SGK Uygulamaları Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler -1

Devamı »