Kanun Tasarısı

Hükûmet tarafından hazırlanarak yasalaşması için meclise gönderilen kanun metni.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun İle Yeni Düzenlemeler

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul …