K

Kanun Tasarısı

Hükûmet tarafından hazırlanarak yasalaşması için meclise gönderilen kanun metni.

Devamı »

Kurum Sağlık Kurulu

Sosyal Güvenlik Kurumunca  yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek suretiyle, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaşlanma halini, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan …

Devamı »

Konut Kapıcılarının Özel Çalışma Koşulları

03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazetede Konut Kapıcıları yönetmeliği yayımlanmıştır. Çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanununun 63 üncü maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır. Kapıcı konutu tahsis edilmiş …

Devamı »

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği

Ekonomik kriz nedenlerine bağlı olarak, işin belirli bir süreyle durması veya çalışma sürelerinin önemli ölçüde azaltılması kısa çalışma anlamına gelir. Kısa çalışma yapmaya karar veren işverenler, Çalışma Bakanlığına bildirimde bulunmak durumundadırlar. Bakanlığın onayına bağlı olmak üzere kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirler. Kısa çalışma ödenekleri, belirlenen koşullar çerçevesinde İş Kurumu tarafından işçilere …

Devamı »

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

İş hukuku açısından çalışma sürelerinin esnek biçimde uygulanması 4857 sayılı kanunun getirdiği en önemli yeniliklerden biridir. Bu doğrultuda,  işçilerin tam süreli çalışma yerine kısmi süreli olarak ( Part-Time) çalıştırılmaları mümkündür. Haftada 30 saati aşmayan sürelerle çalışan işçiler kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılabilirler.

Devamı »