Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

İş hukuku açısından çalışma sürelerinin esnek biçimde uygulanması 4857 sayılı kanunun getirdiği en önemli yeniliklerden biridir. Bu doğrultuda,  işçilerin tam süreli çalışma yerine kısmi süreli olarak ( Part-Time) çalıştırılmaları mümkündür. Haftada 30 saati aşmayan sürelerle çalışan işçiler kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılabilirler.

Konu ile ilgili;

Kanun Maddesi için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi süreli çalışanlar, hangi şartlar ile genel sağlık sigortasından faydalanabilirler?