Etiket Arşivleri: kısmi süreli iş sözleşmesi

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

İş hukuku açısından çalışma sürelerinin esnek biçimde uygulanması 4857 sayılı kanunun getirdiği en önemli yeniliklerden biridir. Bu doğrultuda,  işçilerin tam süreli çalışma yerine kısmi süreli olarak ( Part-Time) çalıştırılmaları mümkündür. Haftada 30 saati aşmayan sürelerle çalışan işçiler kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılabilirler.

Devamı »

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik

 24 Mart 2004 ÇARŞAMBA                                             Sayı : 25412    BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  Amaç ve Kapsam Madde 1 – Bu Yönetmelik, elli ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre çalıştırılması zorunlu özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçilerin niteliklerini, hangi işlerde …

Devamı »

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık normal çalışma süresinin dışında yapılacak fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya ilişkin usul ve esasları …

Devamı »