Risk değerlendirmesi

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması adına yapılacak çalışmalar risk değerlendirmesi olarak adlandırılır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

isg-cezalar

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim ve Cezaları Korkutuyor

Bilindiği üzere, 29.12.2012 tarihli, 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği …