İşyeri sağlık ve güvenlik birimi

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim işyeri sağlık ve güvenlik birimi olarak anılır.

Hakkında iskanunu