Hak Edilen İstirahat Süresi

On günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği gün, on gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği güne denir.

Hakkında iskanunu