H

Hafif İş (Çocuklar İçin)

Yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre; a) Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan, b) Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen, işleri ifade eder.

Devamı »

Hak Edilen İstirahat Süresi

On günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği gün, on gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği güne denir.

Devamı »

Hakediş

Yapılan işe karşılık, katma değer vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil olmak üzere idarece işverene ödenmesi gereken toplam tutara denir.

Devamı »

Hizmet Tespit Davası

Çalıştığı süre içerisinde sigortalı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmeyen veya günleri eksik bildirilen kişinin çalışmalarının tespiti için çalıştığı hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak açacağı dava şeklinde tanımlanır.

Devamı »

Hizmet Süresi

Sosyal Güvenlik Kurumlarına emekli keseneği veya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş süreler olarak tanımlanır.

Devamı »

Hayrat (Vakıflar Yönetmeliği)

Mazbut, mülhak, cemaat ve esnaf vakıfları ile yeni vakıfların, doğrudan toplumun istifadesine bedelsiz olarak sundukları mal veya hizmetler.

Devamı »

Hak sahibi

Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve baba

Devamı »

Hafta Tatili Ücreti

Haftanın iş günlerinde eksiksiz olarak çalışan işçiye, haftanın bir günü 24 saat kesintisiz dinlenme verilmesi esastır. Hafta tatili olarak belirlenen bu dinlenme süresinin ücreti işçinin bir günlük ücretinin karşılığı olup işveren tarafından ödenmektedir. Aylık sabit ücretle çalışan işçilere ayrıca bir hafta tatili ücreti ödenmez. Kanun Maddesi için tıklayınız. Yargıtay Kararı …

Devamı »