Hizmet Süresi

Sosyal Güvenlik Kurumlarına emekli keseneği veya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş süreler olarak tanımlanır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

7 Soruda Stajyerler

Teorik eğitimleri desteklemek ve mesleki anlamda pratik bilgiyi desteklemek için sürdürülen faaliyete staj denir. Bu …