Etiket Arşivleri: elle taşıma

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

(11/2/2004 tarihli,25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç  Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, elle yapılan taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden ortaya çıkabilecek risklerden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden işçilerin korunmasını sağlamak için, alınması gerekli önlemleri belirlemektir.

Devamı »