Etiket Arşivleri: işçilik alacakları

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-11128

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Dosya İçeriğine Göre Konsorsiyum Lideri Olan Davalı Şirketin Davacının Ödenmeyen İşçilik Alacaklarından Diğer Davalılarla Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulması Gerektiği ) • ALT İŞVERENLİK ( Dosyaya Sunulan İnşaat İşleri Grubuna Ait Konsorsiyum Sözleşmesine Göre İşin Tamamının veya Bir Kısmının Alt İşverene Verilmesinin Konsorsiyum Üyesinin …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2013-4848

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davalıların Asıl İşveren Alt İşveren ve İşyerini Devralan Son Alt İşveren Pozisyonlarına Göre Davalıların Ayrı Ayrı Sorumlu Oldukları Alacak Miktarlarının Tespit Edilerek Hüküm Altına Alınması Gerektiği ) • İŞYERİ DEVRİ ( Davalı Şirketlerden Birinin İse İşyerini Devralan Son Alt İşveren Olduğu Gözetilmeksizin Hüküm Altına Alınan …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-45672

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İbranamede Yer Almayan İşçilik Alacakları Bakımından Borcun Sona Erdiğinin Söylenemeyeceği – İbranamede Yer Alan İşçilik Alacaklarının Bir Kısmı Yönünden Savunmayla Çelişkinin Varlığı İbranameyi Bütünüyle Geçersiz Kılmayacağı) • İBRANAMEDE YER ALMAYAN İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Bakımından Borcun Sona Erdiğinin Söylenemeyeceği – İbranamede Yer Alan İşçilik Alacaklarının …

Devamı »