İşyeri Devri Esas No: 2013-4848

Alt İşverenlik İlişkisi

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davalıların Asıl İşveren Alt İşveren ve İşyerini Devralan Son Alt İşveren Pozisyonlarına Göre Davalıların Ayrı Ayrı Sorumlu Oldukları Alacak Miktarlarının Tespit Edilerek Hüküm Altına Alınması Gerektiği )

• İŞYERİ DEVRİ ( Davalı Şirketlerden Birinin İse İşyerini Devralan Son Alt İşveren Olduğu Gözetilmeksizin Hüküm Altına Alınan Tüm İşçilik Alacaklarının Tamamından Tüm Davalıların Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluğuna Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )

• ALT İŞVEREN ( İşçilik Alacakları Davası – Davalıların Asıl İşveren Alt İşveren ve İşyerini Devralan Son Alt İşveren Pozisyonlarına Göre Davalıların Ayrı Ayrı Sorumlu Oldukları Alacak Miktarlarının Tespit Edilerek Hüküm Altına Alınması Gerektiği )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücretli İzin Kullanımında Değişiklik

Ücretli İzin Kullanımında Değişiklik

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı …