Kıdem Tazminatı Esas No: 9-45672

yargitay-karari

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İbranamede Yer Almayan İşçilik Alacakları Bakımından Borcun Sona Erdiğinin Söylenemeyeceği – İbranamede Yer Alan İşçilik Alacaklarının Bir Kısmı Yönünden Savunmayla Çelişkinin Varlığı İbranameyi Bütünüyle Geçersiz Kılmayacağı)
• İBRANAMEDE YER ALMAYAN İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Bakımından Borcun Sona Erdiğinin Söylenemeyeceği – İbranamede Yer Alan İşçilik Alacaklarının Bir Kısmı Yönünden Savunmayla Çelişkinin Varlığının İbranameyi Bütünüyle Geçersiz Kılmayacağı)
• İBRANAME SAVUNMASI ( Hakkı Ortadan Kaldırabilecek İtiraz Niteliğinde Olmakla Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği – İbranameye Değer Verilerek Davacının Fazla Çalışma ve Hafta Tatili Alacağının Reddi Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği)
• BORCUN İBRA YOLUYLA SONA ERMESİ ( İbranamede Çelişki Bulunmayan ve Miktar İçermeyen Kalemler Bakımından Borcun İbra Yoluyla Sona Ermiş Sayılabileceği)

ÖZET : Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, fazla çalışma, izin, ulusal bayram ve genel tatil, hafta tatili, ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. İbranamede yer almayan işçilik alacakları bakımından, borcun sona erdiği söylenemez. İbranamede yer alan işçilik alacaklarının bir kısmı yönünden savunmayla çelişkinin varlığı ibranameyi bütünüyle geçersiz kılmaz. Savunmayla çelişmeyen kısımlar yönünden ibra iradesine değer verilmelidir. Başka bir anlatımla, bu gibi durumlarda ibranamenin bölünebilir etkisinden söz edilebilir. Bir ibraname bazı alacaklar bakımından makbuz hükmünde sayılırken, bazı işçilik hak ve alacakları bakımından ise çelişki sebebiyle geçersizlikten söz edilebilir. Aynı ibranamede çelişki bulunmayan ve miktar içermeyen kalemler bakımından ise borç ibra yoluyla sona ermiş sayılabilir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı

İş güvencesi kapsamında olmayan işçi de, iş sözleşmesi kötü niyetli olarak feshedildiğinde işverenden tazminat talep edebilir. Kötü niyet tazminatı olarak anılan bu tazminat hangi şartlarda ödenir?