İşyeri Devri Esas No: 2011-9589

Alt İşverenlik İlişkisi

• İŞYERİNİN DEVRİ ( Davacının Milli Piyango İdaresi İşyerinde Diğer Davalının İşçisi Olarak Çalıştığı/İhalenin Başka Şirkete Verilerek İş Aktinin Feshedildiği ve İhaleyi Yeni Alan Şirkette Ara Vermeden Çalışmaya Devam Ettiği – Feshe Bağlı İşçi Alacakları Talebinin Reddi )

• İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİ ( İşyerinin Zımni Devri/Davacının Ertesi Gün İhale İle İşi Alan Diğer Alt İşveren Yanında İşe Başladığı – Kıdem İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Alacağının Reddi )

• ALT İŞVEREN YANINDA ERTESİ GÜN İŞİ ALAN DAVACININ İŞÇİLİK ALACAĞI TALEBİ ( İşyerinin Zımni Devri/SSK’ya Yapılan Çıkış Bildiriminin Alt İşverenin Kurumsal Açıdan Yaptığı Olağan İşlem Olduğu – İşçilik Alacakları Talebinin Reddedileceği )

• SSK’YA YAPILAN ÇIKIŞ BİLDİRİMİ ( Alt İşverenin Kurumsal Açıdan Yaptığı Olağan Bir İşlem Olduğu – Davacının Milli Piyango İdaresiİşyerinde Diğer Davalının İşçisi Olarak Çalışırken İhalenin Başka Şirkete Verilerek Yeni Şirkette Ara Vermeden Çalıştığı )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

SGK’nın Ş Koduna Dikkat

Emekliliği yaklaşanların, e-devlet kontrolü sırasında karşılarına çıkan SGK’nın Ş Koduna Dikkat etmeleri gerekiyor. Peki, bazı …