Etiket Arşivleri: işsizlik sigortası

Türkiye’de En Tartışmalı Konulardan Kıdem Tazminatı. Peki Diğer Ülkelerde Kıdem Tazminatı Var Mı?

4 ülkede kıdem tazminatı fonu: Kıdem tazminatı + iş güvencesi + işsizlik sigortası uygulanan ülke sayısı 12. Kıdem tazminatı olmayan (yasa ile düzenlenmeyen) ülke sayısı 22. Kıdem tazminatı fonu uygulayan ülke sayısı ise 4. Kıdem tazminatı + iş güvencesi + işsizlik sigortası + işsizlik yardımı uygulanan ülke sayısı 5 olup, …

Devamı »

İş Sözleşmesi Fesih Edilen İşçi İşsizlik Ödeneğinden Yararlanabilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu 25. Madde II bendi kapsamında iş sözleşmesi fesih edilen işçi işsizlik ödeneğinden yararlanabilir mi? Herhangi bir iş sözleşmesini fesih etmek isteyen işveren, feshi yazılı olarak bildirmek, feshin gerekçesini açıkça belirtmekle yükümlüdür. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi II bendi; işverenin bildirim süresi vermeksizin ve herhangi bir …

Devamı »

Özürlü İstihdamındaki Sigorta Prim Teşvikinin Uygulama Esasları

4857 sayılı iş kanununun 30. maddesi uyarınca; işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırmaları halinde %3 oranında özürlüyü durumlarına uygun işlerde istihdam etmekle yükümlüdür. Toplam işçi sayısı için aynı il içinde çalıştırılan işçi sayısı dikkate alınmakta, % 3’ün hesabında yarım ve yukarı kesirler tama yuvarlanmaktadır. İşverenler istihdam etmiş oldukları özürlülerin …

Devamı »

İşten Ayrılarak İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanan Bir İşçiye Ödenecek Tutar Neye Göre Belirlenir?

İşsizlik sigortası konusundaki düzenlemeler 4447 sayılı Yasayla yapılmaktadır. Getirilen düzenleme gereği, herhangi bir işçinin işsizlik ödeneğine hak kazanması  durumunda, günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama net kazancının %40’ıdır. İşçiye verilecek ödenek tutarı, ödeneğin verildiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin %80’iyle  …

Devamı »

Kalan İşsizlik Ödeneğinden Yararlanabilme

Hak kazandığı işsizlik ödeneği süresi dolmadan işe başlayıp kısa bir süre sonra işten ayrılan işçi, kalan işsizlik ödeneği süresinden yararlanabilir mi? İşsizlik sigortası konusundaki düzenlemeler, 4447 sayılı yasa ile yapılmaktadır.

Devamı »

Doğum Sonrası İşten Ayrılan İşçinin İşsizlik Ödeneğinden Yararlanması

Doğum sonrası çocuğunun bakımı nedeniyle işten ayrılan bir çalışan, işsizlik ödeneğinden yararlanabilir mi? İşsizlik sigortası konusundaki düzenlemeler, 4447 sayılı Yasa ile yapılmaktadır. Yasa ile getirilen düzenlemeler kapsamında, herhangi bir iş sözleşmesinin feshi sonucunda işsizlik sigortası hükümlerinden yararlanılabilmesi belirli şartlara bağlanmaktadır.

Devamı »

İşsizlik Maaşı Yükseltiliyor

İşsizlik maaşı uygulamasından bugüne kadar yaklaşık 1 milyon kişi yararlandı. Mart 2002’de ödenmeye başlanan söz konusu maaş, kendi rızası dışında işsiz kalanlar için geçici güvence oluşturuyor. Bu çerçevede bugüne kadar toplam 1 milyar 344 milyon YTL ödendi. Maaşın üst sınırı, asgari ücretin neti olan 419 YTL olarak uygulanıyor. Söz konusu …

Devamı »

İşsizlik Ödeneği İçin Yeniden 600 Gün Gerekir

İşsizlik sigortasından ödenek alıp haklarını tamamen kullananlar, sonrasında işe girip 600 günlük prim ödeme süresini tamamlarlarsa yeniden işsiz kaldıklarında tekrar ödenekten yararlanma hakkını kullanabilirler. Daha önce 2009 Temmuz’unda çalıştığım kurumdan çıkarılarak 10 ay işsizlik maaşı aldım. 2010 Temmuz’unda tekrar işe girdim ve şu an işten çıkarılmamız söz konusu. Bu durumda …

Devamı »

İşsizlik Sigortası Kanunu ile SSGSS Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

18 Ağustos 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27323 KANUN İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5921 Kabul Tarihi: 11/8/2009 MADDE 1 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin mülga beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde …

Devamı »