Etiket Arşivleri: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası II. Bölüm

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası II. Bölüm

İKİNCİ KISIM Sosyal Sigorta Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Sigortalılara İlişkin Hükümler Sigortalı sayılanlar “MADDE 4 – Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına …

Devamı »