Kötü Niyet Davası Ve Sonuçları

Kötü Niyet Davası Ve SonuçlarıGiriş:

Kötü niyet davasını açan işçinin iş akdinin kötü niyetle feshedildiğini kuşkuya vermeyecek şekilde kanıtlaması gerekir.

Özet:

İş akdinin kötü niyetle feshedildiği davacı tarafından kuşkuya yer vermeyecek şekilde kanıtlanmadığından ihbar tazminatına hükmedilmesi ile yetinilmek gerekirken kötüniyet tazminatına karar verilmesi hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı

İş güvencesi kapsamında olmayan işçi de, iş sözleşmesi kötü niyetli olarak feshedildiğinde işverenden tazminat talep edebilir. Kötü niyet tazminatı olarak anılan bu tazminat hangi şartlarda ödenir?