İşverenin İş Akdini Kötü Niyetle Feshetmesi Halinin İspatı

İşverenin İş Akdini Kötü Niyetle Feshetmesi Halinin İspatıGiriş:

İş akdinin işçi tarafından kötü niyetle feshedildiği iddia edildiğinde bu olay işçi tarafından hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ispatlaması gerekmektedir.

Özet:

İş akdinin kötü niyetle feshedildiği davacı tarafından kuşkuya yer vermeyecek şekilde kanıtlanmadığından ihbar tazminatına hükmedilmesi ile yetinilmek gerekirken kötüniyet tazminatına karar verilmesi hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı

İş güvencesi kapsamında olmayan işçi de, iş sözleşmesi kötü niyetli olarak feshedildiğinde işverenden tazminat talep edebilir. Kötü niyet tazminatı olarak anılan bu tazminat hangi şartlarda ödenir?