Ücret Alacaklarının Temerrüde Düşmesi Ve Ücretin Belirlenmesi

Ücret Alacaklarının Temerrüde Düşmesi Ve Ücretin BelirlenmesiGiriş:

İşçinin ücretinin belirlenmesi öncelikli olarak işçinin eğitimi ile ilgili olarak  vasıf durumunun ortaya çıkarılmasına ve ücretinin de bu duruma göre belirlendikten sonra ücretin temerrüde  düşüp düşmediği araştırılması gerektiği

Özet:

1- Davacı işçinin görevi, vasıflı olup olmadığı ve eğitimi dikkate alınacak, alacağı ücret araştırılmalıdır.
2- Ücret alacağının her ay sonunda ödenmesi gerektiği kuralı, bu alacağın bu tarihte muaccel olduğunu gösterir temerrüt için ihtar gerekir.
3- Oran belirtmeksizin faize karar verilmelidir.
4- Hizmet süresi ve aylık ücret taraflar arasında uyuşmazlık konusu olduğundan likit tür alacaklarından söz edilemez. İcra inkar tazminatının reddi gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücretin Zamanında Ödendiğinin İspatı İşverene Aittir.

Giriş: İşçinin ücretinin zamanında ödendiğinin ispatı işverene aittir.