İş Akdi Feshi Ve Sonuçları

İş Akdi Feshi Ve SonuçlarıGiriş:

İş akdi işçi tarafından işyeri terk edilerek feshedilmiş fakat işçi haklı bir neden olmadan iş akdinin işveren tarafından feshedildiğini ileri sürerek dava açmıştır. İşçi ihbar ve kıdem tazminatlarının ödetilmesini istemiştir. 

Özet:

Akdin feshi konusunda; toplanan delillere göre haklı neden bulunmadığı halde iş sözleşmesinin davacı tarafından sona erdirilmesi nedeni ile ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddine karar verilmesi gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu