Ücretin Zamanında Ödenmemesinden Dolayı İş Akdi Feshi

Ücretin Zamanında Ödenmemesinden Dolayı İş Akdi FeshiGiriş:

İşçi ücretinin zamanında ödenmemesinden dolayı işçi tarafından iş akdini haklı nedenle feshettiği ve ihbar ve kıdem tazminatının kabul edilmesi yönünde  işçinin talebi

Özet:

Davacının ücretlerinin yasaya uygun şekilde ödenmemesi sebebiyle taraflar arasında tartışma çıktığı, tartışma sonucu davacının işyerini terk ettiği anlaşılmaktadır. Bu gelişmelere göre davacının hizmet akdinin 1475 sayılı yasanın 16/II-d maddesi gereğince haklı olarak feshettiğinin bu nedenle kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Raporlu Olunan Günler Kıdem Tazminatı Hesaplamasına Dahil Edilir Mi?

Raporlu Olunan Günler Kıdem Tazminatı Hesaplamasına Dahil Edilir Mi?

Yazımızda kıdem tazminatı hak etme koşullarından kısaca bahsederek, raporlu olunan günlerin kıdem tazminatı hesaplamalarında dâhil …