İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Fesih

İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Fesih

İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli FesihGiriş:

İşçinin 30 günlük ücreti tutarında işverene zarar vermesi işverenin iş akdini haklı nedenle fesih hakkını doğurur.

Özet:

İşverenin malı olan veya eli altında bulunan makine, tesisat, başka eşya ya da maddelere 30 günlük ücreti tutarını aşacak şekilde zarar vermesi halinde işverenin haklı fesih imkânının bulunmaktadır. 30 günlük ücreti tutarında bir zarar yoksa iş sözleşmesinin feshi haklı neden olarak kabul edilmemelidir. Ancak 30 günlük ücretten az zarar nedeni ile işyerinde olumsuzluklara meydana gelmiş ve iş ilişkisinin sürdürülmesi işveren açısından önemli ölçüde beklenmez bir hal almış ise feshin geçerli nedene dayandığının kabulü gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücret Zammı Zorunlu mudur?

Ücret Zammı Zorunlu mudur?

Tahmini okuma süresi: 3 dk. Yeni yılın ilk ayını geride bırakmak üzere iken, çalışanlar arasında …