İşyerini Devreden İşçi Alacaklarının Akıbeti ve İşverenin Sorumlulukları

İşyerini Devreden İşçi Alacaklarının Akıbeti Ve İşverenin Sorumlulukları

yargitay-karariGiriş:

İşyerinin, başka bir işverene devri halinde; devreden ve devralanın birlikte sorumluluğuna (müteselsil sorumluluk) ilişkin Yargıtay Kararı’dır.

Konu:

İşyerinin devredildiği tarihe kadar doğmuş bulunan ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücretlerinden devreden işveren ile devralan işveren müştereken mütelsilen sorumlu olup, devreden açısından bu süre devir tarihinden itibaren iki yıl süreyle sınırlıdır. Devir tarihinden sonraki çalışmalar sebebiyle doğan sözü edilen işçilik alacakları sebebiyle devreden işverinin sorumluluğunun olmadığı açıktır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Alt İşveren Durumu Esas No: 2012-9999

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Davacının Hizmet Döküm …