Etiket Arşivleri: işverenin sorumlulukları

İşyerini Devreden İşçi Alacaklarının Akıbeti ve İşverenin Sorumlulukları

İşyerini Devreden İşçi Alacaklarının Akıbeti Ve İşverenin Sorumlulukları Giriş: İşyerinin, başka bir işverene devri halinde; devreden ve devralanın birlikte sorumluluğuna (müteselsil sorumluluk) ilişkin Yargıtay Kararı’dır. Konu: İşyerinin devredildiği tarihe kadar doğmuş bulunan ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücretlerinden devreden işveren ile devralan işveren müştereken mütelsilen …

Devamı »