Mevsimlik Çalışmada İş Akdi Feshi

Mevsimlik Çalışmada İş Akdi Feshi

Mevsimlik Çalışmada İş Akdi Feshi Giriş:

Mevsimlik çalışan işçinin iş akdi feshinde yıllık izin hakkı ile ilgili Yargıtay kararıdır

Özet:

Davacı işyerinde bekçi olarak çalıştığı, izin ücreti alacağının ödenmediğini belirtmiştir. Tüm çalışma sürelerine bakıldığında mevsimlik işlerde bir dönem 4-5-6-7-8-ay civarında çalışmasının bulunduğu daha sonra bu çalışma süresinin 11 ay ve üzerine çıktığı anlaşılmaktadır. Yapılan işin niteliği dikkate alındığında davacının ilk çalışma dönemi mevsimlik iş olarak kabul edilmeli ve izin ücreti hesabına dahil edilmemelidir. Davalının da kabulü de dikkate alınarak 11 ayı aşan ikinci çalışma dönemi için izin ücreti alacağı hesabı yapılarak sonuca gidilmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücret Zammı Zorunlu mudur?

Ücret Zammı Zorunlu mudur?

Tahmini okuma süresi: 3 dk. Yeni yılın ilk ayını geride bırakmak üzere iken, çalışanlar arasında …