İşyeri Devri Esas No: 2008-10811

Alt İşverenlik İlişkisi

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İhbar Tazminatı ve Kullanılmayan İzin Ücretlerinden Sorumluluk Son İşverene Ait Olmakla Devreden İşverenin Bu İşçilik Alacaklarından Sorumluluğunun Bulunmadığı )

• İHBAR TAZMİNATI VE KULLANILMAYAN İZİN ÜCRETLERİNDEN SORUMLULUK ( Son İşverene Ait Olmakla Devreden İşverenin Bu İşçilik Alacaklarından Sorumluluğunun Bulunmadığı )

• İŞYERİNİN DEVREDİLMESİ ( Devralan İşveren İhbar Tazminatı İle Kullandırılmayan İzin Ücretlerinden Tek Başına Sorumlu Olduğu –

• İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İhbar Tazminatı ve Kullanılmayan İzin Ücretlerinden Sorumluluk Son İşverene Ait Olmakla Devreden İşverenin Bu İşçilik Alacaklarından Sorumluluğunun Bulunmadığı )

• MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İşyerinin Devredildiği Tarihe Kadar Doğmuş Bulunan Ücret Fazla Çalışma Hafta Tatili Çalışması Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinden Devreden İşveren İle Devralan İşveren Sorumlu Olup Devreden Devir Tarihinden İtibaren İki Yıl Süreyle Sınırlı Olduğu )

• KESİNTİSİZ ÇALIŞMA ( Davacının Çalışmasının Kesintisiz Olduğu Dikkate Alınarak Hesaplamanın da Tüm Süre Üzerinden Yapılması Gerektiği )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Basın İş Kanunu’nda Kıdem Tazminatı

  Türkiye’de yayımlanan gazete ve süreli yayınlarda ya da haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü …